Individuální konzultace

Od ledna 2018 začínáme poskytovat individuální konzultace ohledně dovozů a vývozů ze třetích zemí, preferenčních sazeb, dodacích podmínek a Intrastatu i společnostem a fyzickým osobám bez uzavřené mandátní smlouvy.

clo

Dovoz zboží ze třetích zemí

Vše, co Vás zajímá, vše, na co potřebujete znát odpovědi!

Celní poradenství

Image

Online i přes mobilní telefon

S námi mohou být klienti nepřetržitě online i přes mobilní telefon

O nás

DOVOZ TABÁKU

Rozhodli jste se pro dovoz tabáku? Pak se řiďte následujícími pravidly. Ulehčí Vám orientaci. Dovoz tabáku a neznačených tabákových výrobků Povolené množství Dle zákona 353/2003 Sb. o spotřebních daních je dovoz tabáků a neznačených tabákových výrobků přípustný v množství nejvýše do 50 ks cigaret. Nebo 25 ks doutníčků. Avšak tyto doutníčky musí mít hmotnost nejvýše […]

Více >

VZORKY ZBOŽÍ

V tomto článku se budeme zabývat dalšími důvody dovozu. Tím bývají často vzorky zboží nepatrné hodnoty a zboží neobchodní povahy. VZORKY ZBOŽÍ NEPATRNÉ HODNOTY Mezi vzorky zboží nepatrné hodnoty patří takové zásilky, které slouží pouze k získání objednávky zboží. Za tohoto předpokladu se zboží může propustit do volného oběhu. Občas dochází k uvádění nepravdivých informací […]

Více >

CITES, FYTO, VETERINA…

CITES, FYTO, VETERINA Při dovozu zboží se můžeme často setkat s výrazy jako je CITES, FYTO, VETERINA, VZORKY NEPATRNÉ HODNOTY, ZBOŽÍ NEOBCHODNÍ POVAHY a podobně. V tomto článku se dozvíte, co znamenají výrazy CITES, FYTO, VETERINA a z výkladu poznáte, zda tyto certifikáty musíte při dovozu doložit. V dalším příspěvku se budeme věnovat ostatním výše […]

Více >

Zařazení zboží pro určení výše cla

Zařazení zboží Zařazení zboží pro určení výše cla je jednou z nejdůležitějších věcí při dovozu komodit ze třetích zemí. Pro to, abychom zboží zařadili správně, musíme se řídit tzn. „Všeobecnými interpretačními pravidly“. Jejich dodržování je alfou a omegou správného určení sazebního zařazení. Všeobecná interpretační pravidla Pojďme si připomenout, čím se zařazení zboží pro určení výše […]

Více >

Změny v celnictví 2016

Jak jsme již zmiňovali v posledním příspěvku, počátkem května tohoto roku se změnilo několik celních záležitostí. Níže Vám představujeme některé z nich. V tomto článku také připomínáme to, co změněno nebylo, ale v minulosti se tolerovalo. Nyní se již ale netoleruje. Změny v celnictví 2016 – Výběr a platba cla V minulosti byly veškeré zásilky […]

Více >

Nová celní nařízení

Rok 2016 je rokem zásadních změn Velké změny v celnictví od května 2016 na nás teprve čekají, již nyní je ale známo, že se zásadním způsobem budou týkat téměř všech oblastí. Brusel vydal nová nařízení V Bruselu byla odsouhlasena nová celní nařízení včetně dodatků. Dle nich se budou muset celní deklaranti, ale i celní referenti […]

Více >

Dovoz léků a léčiv

Dovoz léků a léčiv je dalším tématem, kterému se v následujících řádcích budeme věnovat. DOVOZ LÉKŮ A LÉČIV – OBCHODNÍHO CHARAKTERU K tomu, aby byl uskutečněn dovoz či vývoz humánních léčivých přípravků, klíčových léků, veterinárních léčivých přípravků, lidské krve a léčivých přípravků z lidské krve, je nutné při celním řízení předložit POVOLENÍ STÁTNÍMU ÚSTAVU PRO […]

Více >

Třístranné obchody

TŘÍSTRANNÉ OBCHODY MEZI OSOBAMI (SUBJEKTY) ZE TŘÍ ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE V této době častěji odpovídáme na dotazy ohledně třístranných obchodů. Někdy bývá složitější dopátrat se, kdo ze zúčastněných stran má povinnost vykazovat Intrastat. Třístranné obchody je nejlepší rozluštit pomocí příkladů. Proto ty nejčastější z nich uvádíme: 1. Subjekt A v ČR nakupuje zboží od subjektu […]

Více >

Zařazování zboží

ZAŘAZOVÁNÍ ZBOŽÍ – PŘIŘAZOVÁNÍ HS KÓDU (CELNÍ NOMENKLATURY) Zbožíznalectví a jeho základy Při zařazování – přiřazování HS kódu k danému zboží si musíme položit 3 základní otázky, bez kterých není možno určit pro zboží správný HS kód (celní nomenklaturu). Těmito otázkami jsou: Co za zboží chci zařazovat? (jak se zboží nazývá, čím přesnější název známe, […]

Více >

Cestování se psem

CESTOVÁNÍ SE PSEM V RÁMCI EU Nastává čas dovolených. Chcete cestovat po Evropské unii společně s Vaším domácím mazlíčkem? Nezapomeňte tedy na následující… Označení psa Váš pes musí být označen mikročipem, který musí splňovat normu ISO 11784 (nebo 11785). Uznává se i tetování, které musí být jasně čitelné a prokazatelně provedené před 3.7. 2011. Pokud […]

Více >

1 2
top