Ceník služeb Intrastat – Help je vždy nastaven individuálně a na míru.

Rozhodující faktory pro stanovení ceníku služeb:

  • množství vykazovaných faktur
  • složitost daného oboru
  • žádost o expresní zhotovení podkladů

CELNÍ PORADENSTVÍ BEZ NÁSLEDNÉHO ZASTUPOVÁNÍ NA PŘÍSLUŠNÝCH CELNÍCH ÚŘADECH JE BEZPLATNÉ. V PŘÍPADĚ ZASTUPOVÁNÍ JE CENA STANOVENA INDIVIDUÁLNĚ DLE SLOŽITOSTI CELNÍ ZÁLEŽITOSTI.

Image
Oproti spedičním společnostem a celním deklaracím, vystavujícím všechny doklady týkající se celního oboru, máme tu výhodu, že do cen za služby nemusíme zahrnovat náklady spojené např. s vozovým parkem a pronájmem nebytových prostor či skladů.

Cena za naše služby se odvíjí výlučně od množství práce, kterou odvedeme na Vašem hlášení. Nemusíte se bát žádných dalších nákladů. Ceník služeb Intrastat – Help odpovídá práci, jež byla provedena. Bez umělého navyšování cen.

Naše služby můžete využívat i bez uzavření mandátní smlouvy. Zařazení zboží dle Harmonizovaného systému TARIC je zpoplatněno 50 korunami za jednu položku. V případě žádosti o zařazení více než 30 položek poskytujeme slevu ve výši 10 %.


Zahajte s námi spolupráci.

Kontaktujte nás

top