CITES, FYTO, VETERINA…

CITES, FYTO, VETERINA

Při dovozu zboží se můžeme často setkat s výrazy jako je CITES, FYTO, VETERINA, VZORKY NEPATRNÉ HODNOTY, ZBOŽÍ NEOBCHODNÍ POVAHY a podobně. V tomto článku se dozvíte, co znamenají výrazy CITES, FYTO, VETERINA a z výkladu poznáte, zda tyto certifikáty musíte při dovozu doložit. V dalším příspěvku se budeme věnovat ostatním výše zmiňovaným pojmům.

CITES

CITES ve zkratce znamená ochrana volně žijících živočichů a rostlin.
Pokud po Vás příslušný celní úřad bude vyžadovat CITES osvědčení/certifikát, pak Vaše zásilka obsahuje zboží, které podléhá mezinárodní úmluvě CITES.
Při tomto dovozu zboží do ČR (EU) je tedy nutno doložit VÝVOZNÍ POVOLENÍ CITES vydané ve státě odeslání a DOVOZNÍ POVOLENÍ CITES. Dovozní povolení CITES je vydáváno Ministerstvem životního prostředí České republiky. A to ještě před uskutečněným dovozem. Vše se řídí zákonem č. 100/2004 Sb., Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), v platném znění. Více informací naleznete na CITES.

FYTO

V tomto případě se vždy bude jednat o zboží rostlinného charakteru, proto „FYTO“. Toto zboží může podléhat povinné rostlinolékařské kontrole. O tuto kontrolu je nutno požádat Odbor dovozu a vývozu – Oddělení fytokaranténní inspekce (tel.: 00420 220 114 369, 00420 724 039 912 či 00420 724 336 071, kontaktovat můžete toto oddělení také na e-mailu: fi.praharuzyne@ukzuz.cz a odv@ukzuz.cz.
Vystavení FYTO certifikátu a dalších osvědčení z rostlinolékařské kontroly je zpoplatněno v souladu s platnou legislativou. Více informací naleznete na webových stránkách ÚKZÚZ.
Kontroly pro FYTO oznamujte okamžitě.

VETERINA

Jak už napovídá název, v tomto případě bude zásilka podléhat vstupní veterinární kontrole.
Ta bude provedena na Pohraniční veterinární stanici Letiště Ruzyně, a to v případě, že se jedná o živočišné produkty a jiné veterinární zboží (zákon 377/2003 Sb., novelizován vyhláškami č.259/2005 Sb. a č.59/2008 Sb. o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat a produktů ze třetích zemí).
VETERINA znamená mít doklad o provedení veterinární kontroly potvrzené úředním veterinárním lékařem. A tento doklad je nutno předložit na příslušném celním úřadu. Veškeré informace naleznete na VETERINA .

Napsat komentář

Email nebude zveřejněný.

top