Dovoz léků a léčiv

Dovoz léků a léčiv je dalším tématem, kterému se v následujících řádcích budeme věnovat.

DOVOZ LÉKŮ A LÉČIV – OBCHODNÍHO CHARAKTERU

K tomu, aby byl uskutečněn dovoz či vývoz humánních léčivých přípravků, klíčových léků, veterinárních léčivých přípravků, lidské krve a léčivých přípravků z lidské krve, je nutné při celním řízení předložit POVOLENÍ STÁTNÍMU ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV. Mimo to, pokud se jedná o dovoz nebo vývoz lidské krve a léčivých přípravků z lidské krve, je nutné povolení také od MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ. Ministerstvo opravňuje dané subjekty k tomu, aby mohly distribuovat lidskou krev a léčivé přípravky z lidské krve.

DOVOZ LÉKŮ A LÉČIV ZE TŘETÍCH ZEMÍ NEOBCHODNÍHO CHARAKTERU JE V POŠTOVNÍM STYKU ZAKÁZÁN!

Pokud chcete do ČR legálně dovézt léčivé přípravky a léky neobchodního charakteru, musíte se řídit následujícími pravidly:

  • Nákup (dovoz léků a léčiv) musí být ze země v rámci EU, lék musí být registrován, volně prodejný a prodávající musí mít oprávnění vydávat léky veřejnosti v daném členském státě EU.
  • NÁKUP (DOVOZ LÉKŮ A LÉČIV), ZE TŘETÍCH ZEMÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU, JE ZAKÁZÁN, TAKOVÉTO JEDNÁNÍ JE POVAŽOVÁNO ZA NELEGÁLNÍ. Léky a léčiva ze třetích zemí jsou dle zákona o obecné bezpečnosti výrobků považovány za nebezpečné a není žádoucí, aby takovéto zboží bylo propuštěno na území České republiky.
  • Pokud potřebujete lék ze třetí země, musíte tak učinit přes Vašeho ošetřujícího lékaře v České republice. Ve specifických případech (lék není není registrován na území České republiky, ani v jiném členském státu EU, lék (léčivo) není dostupné ani např. díky určeném léčebném programu) může ošetřující lékař za účelem nejlepší a optimální lékařské péče předepsat lék, který v EU registrován není. Tyto dovozy se nazývají INDIVIDUÁLNÍMI (MIMOŘÁDNÝMI) DOVOZY. Takovýto dovoz může provádět pouze společnost mající oprávnění k dovozu léků a léčiv ze třetích zemí. Toto opatření je kvůli zajištění bezpečnosti, záruky správného uchování (skladování) léků (léčiv) a zachování účinnosti léků a léčiv.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně dovoz léků a léčiv (případně vývozu léků a léčiv), kontaktujte naší infolinku.

 

 

 

 

Napsat komentář

Email nebude zveřejněný.

top