Dovoz zboží ze třetích zemí

Dovoz zboží ze třetích zemí a důvody expanze

V této době je trendovou a expanzivní záležitostí dovážet a objednávat si zboží přímo ze země, kde bylo vyrobeno. Zboží nakoupeno přímo od dodavatele má nespornou výhodu. Cena za koncový produkt je mnohem nižší. Je totiž odproštěna od umělého navyšování, které vzniká díky celé řadě subdodavatelů. Z logistického hlediska je snazší prodat produkt přímo zákazníkovi, než přes řadu obchodníků a překupníků. Je již obecně známo, že většina celosvětové výrobní produkce pochází z východních trhů. Ve vedení je Čína. Mezi zadavateli, jež si nechávají vyrábět své produkty pro západní trh právě v této zemi, jsou i velmi zvučná a známá jména. Čína disponuje levnou pracovní silou, velkou flexibilitou, nepochybným obchodním uměním a garancí časného doručení. Toto vše dělá z čínského obchodního trhu gigant, který nemá v současném výrobním světě konkurenci.

Pokud jste se i Vy rozhodli pro dovoz zboží ze třetích zemí, a to pro sebe, jakožto fyzickou osobu, nebo pro Vaše firemní zakázky, je velmi dobré znát několik limitů a pravidel pro dovoz ze třetích zemí.

1. Celní limity pro dovoz zboží ze třetích zemí

Celní limity pro dovoz ze třetích zemí jsou následující:

  • do 22 eur – do této částky je zboží osvobozeno od cla i DPH (ovšem existují výjimky, celní úřad může rozhodnout, že zboží bude podléhat celnímu řízení a DPH bude vypočítáno)
  • do 150 eur – do této částky máte povinnost zboží proclít do příslušného oběhu (nejčastěji volného), máte povinnost úhrady DPH i cla
  • nad 150 eur – při překročení částky 150 eur jste povinni odvést DPH i clo (které je různé, může být 0 %, ale i 17 % – na vyžádání Vám vyhledáme konkrétní výši cla)

Toto je obecné ustanovení Celní správy České republiky. Existuje mnoho výjimek, a proto je dobré si vždy zjistit informace předem, než si zboží necháte zaslat do České republiky.

2. NEZAPOMEŇTE, ŽE K VAŠEMU ZBOŽÍ MUSÍTE PŘIČÍST I ZBOŽÍ ZA DOPRAVU. V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE NA VAŠÍ FAKTUŘE ČI OBJEDNÁVCE „SHIPPING FREE“, BUDE VÁM SPOLEČNOSTÍ, JEŽ VÁM ZBOŽÍ DOVÁŽÍ, VYPOČÍTÁNA REÁLNÁ CENA DOPRAVNÉHO. TOTO DOPRAVNÉ SE PŘIČÍTÁ K HODNOTĚ ZBOŽÍ A AŽ Z TÉTO ČÁSTKY SE ODVÁDÍ DPH ČI PŘÍPADNĚ DPH SPOLEČNĚ SE CLEM.

3. Je nepsaným pravidlem, že dopravné je nižší v asijském než americkém kontinentu.

4. Dovoz zboží ze třetích zemí je výhodný, avšak vždy je lepší vědět, co nejvíce informací o všech nákladech dopředu, ať nejste nemile překvapeni.

5. Pro odbavení poštovních zásilek ze třetích zemí, které zajišťuje celní pošta České republiky, naleznete pokyny zde – http://www.celnisprava.cz/cz/clo/odbavovani-postovnich-zasilek/Stranky/default.aspx

Pokud se těmito pravidly a zjišťováním nechcete zabývat, pak Vás můžeme samozřejmě zastoupit.

top