Individuální konzultace

Od ledna 2018 začínáme poskytovat individuální konzultace ohledně dovozů a vývozů ze třetích zemí, preferenčních sazeb, dodacích podmínek a Intrastatu i společnostem a fyzickým osobám bez uzavřené mandátní smlouvy.

clo

Dovoz zboží ze třetích zemí

Vše, co Vás zajímá, vše, na co potřebujete znát odpovědi!

Celní poradenství

Image

Online i přes mobilní telefon

S námi mohou být klienti nepřetržitě online i přes mobilní telefon

O nás

Hlášení Intrastatu

Hlášení Intrastatu Jaký je postup v hlášení Intrastatu týkající se obalů? Obaly – vykazovat či nevykazovat v hlášení Intrastatu? Často na tento dotaz odpovídáme, a proto Vám uvádíme několik pravidel o tom, jak rozeznat druhy obalů – které vykazovat, které nikoliv. Pokud je předpokládáno nebo dohodnuto vrácení obalů v době nepřesahující 2 roky, pak se do Výkazu pro […]

Více >

INCOTERMS 2015

  Incoterms je označení pro soubor výkladových mezinárodních přepravních pravidel. Uvádí se zde, která ze smluvních stran (zda kupující či prodávající) je povina obstarat přepravu, pojištění a celní odbavení. Uvádí se zde také to, která ze stran ponese náklady – v jakých částech přepravního procesu nese náklady kupující a v jakých částech prodávající. Je nutno dodat, […]

Více >

Intrastat – pojmy a vysvětlivky

  Celní deklarant – vystavuje celní doklady, kontroluje dodržování celních předpisů a ověřuje správnost deklarovaných zásilek, předává celní podklady na příslušný celní úřad k projednání, není zaměstnancem státní správy Celní referent, celník – eviduje, dokumentuje a má v pravomoci propouštět či nepropouštět zboží do celních režimů, odhaluje celní delikty, vyřizuje přestupky, sleduje pohyb zboží, provádí kontroly zboží […]

Více >

Nejen o Intrastatu… CELNÍ REŽIMY

DEFINICE CELNÍHO REŽIMU – CO JSOU TO CELNÍ REŽIMY A JEJICH ROZDĚLENÍ: Do celního režimu je propuštěno každé zboží, které vstupuje na celní území Společenství (pokud bylo umožněno propuštění do celního režimu). Platí pro obchod se třetími zeměmi, tj. zeměmi, které nejsou součástí Schengenského prostoru.   ROZDĚLENÍ CELNÍCH REŽIMŮ:   Volný oběh – se zbožím propuštěném […]

Více >

1 2
top