VZORKY ZBOŽÍ

V tomto článku se budeme zabývat dalšími důvody dovozu. Tím bývají často vzorky zboží nepatrné hodnoty a zboží neobchodní povahy.

VZORKY ZBOŽÍ NEPATRNÉ HODNOTY

Mezi vzorky zboží nepatrné hodnoty patří takové zásilky, které slouží pouze k získání objednávky zboží. Za tohoto předpokladu se zboží může propustit do volného oběhu. Občas dochází k uvádění nepravdivých informací na zahraničních fakturách od odesílatelů, kteří na příslušné dokumenty (nejčastěji právě do faktur) uvádí „SAMPLE“, avšak o vzorky zboží se nejedná.

ZNAČENÍ VZORKŮ

Vzorky zboží nepatrné hodnoty je totiž nutné učinit neupotřebitelnými. To znamená například zjevným a nesmazatelným označkováním, roztržením, proděrováním, nastřihnutím či jiným způsobem tyto vzorky uzpůsobit k tomu, aby příslušné zboží mohlo být kategorizováno jako „vzorky zboží nepatrné hodnoty“.

Tento úkon musí provést příjemce či jeho zástupce (zplnomocněný). Vždy za dozoru celních orgánů.

ZBOŽÍ NEOBCHODNÍ POVAHY

Za zboží neobchodní povahy jsou považovány ty zásilky, které nepatří do kategorie obchodního importu/exportu. Dovážené/vyvážené zboží nebude nadále přeprodáváno za účelem zisku. Příjemce zboží obdrží darem. U zboží neobchodní povahy neprobíhají finanční transakce. Existuje ale výjimka. A to zboží neobchodní povahy, jehož celní hodnota převyšuje částku 700 EUR.

ZBOŽÍ NEOBCHODNÍ POVAHY, JEHOŽ CELNÍ HODNOTA PŘEVYŠUJE ČÁSTKU 700 EUR

Pokud dovážíte zboží neobchodní povahy, jehož celní hodnota je vyšší než 700 EUR, pak je Vaší povinnosti takovéto zboží proclít. Na příslušný celní úřad je třeba doložit přesný a konkrétní popis zboží, hmotnost zásilky, dovozní fakturu, případně balící list (packing list). Zboží se zařadí do příslušné podpoložky celního sazebníku a celní úřad stanoví výši celního dluhu.

Napsat komentář

Email nebude zveřejněný.

top