Zařazování zboží

ZAŘAZOVÁNÍ ZBOŽÍ – PŘIŘAZOVÁNÍ HS KÓDU (CELNÍ NOMENKLATURY)

Zbožíznalectví a jeho základy

Při zařazování – přiřazování HS kódu k danému zboží si musíme položit 3 základní otázky, bez kterých není možno určit pro zboží správný HS kód (celní nomenklaturu).

Těmito otázkami jsou:

Co za zboží chci zařazovat?

(jak se zboží nazývá, čím přesnější název známe, tím lépe)

Z čeho zboží je?

(materiál – zde je důležité, řídit se tím, jakého materiálu je v produktu použito nejvíce – tzn. pokud je zboží složeno z 50% plastu, 35% gumy a 15% textilu – pak zařazujeme zboží do kapitol, které se věnují plastu a jeho výrobkům, nikoliv kapitoly z oboru gumárenského či textilního!)

K čemu zboží bude sloužit?

(na co daný výrobek je? jaký je jeho účel použití?)

Máte zodpovězeny tyto základní dotazy? Dobře, pak je tedy na řadě vyhledání příslušné třídy a její kapitoly.

Až stanovíte třídu a její kapitolu, VŽDY SI PRVNĚ PŘEČTĚTE POZNÁMKY, kde je uvedeno, které zboží není v dané třídě. Může být vyjmuto či vyloučeno. Jsou zde také popsány různé výjimky a vysvětlivky.

Příklad:

Chci zařadit novou pneumatiku, z kaučuku, pro motocykl.

Krok I. – seznam kapitol + poznámky

Přehled všech kapitol celního sazebníku naleznete například zde: https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx. Po přečtení úvodních poznámek, ve kterých vidíme, že námi zařazované zboží není vyjmuto ani zde neplatí výjimky, můžeme začít se zařazováním do položky a podpoložky.

Krok II. – volba kapitoly

V přehledu kapitol celního sazebníku můžeme vidět KAUČUK A VÝROBKY Z NĚJ. Pneumatiky mohou patřit pouze tedy do kapitoly 40.

Krok III. – členění kapitoly do podkapitol (podpoložek)

Po kliknutí na kapitolu 40 se nám rozbalí další možnosti – z nich zvolíme 4011 – Nové pneumatiky z kaučuku.

Zde už vybíráme podpoložku. Můžeme si vybrat mezi pneumatikami pro osobní automobily, letadla, motocykly atd.

Logicky zvolíme pneumatiky pro motocykly, protože to jediné odpovídá našemu zadanému popisu zboží.

Krok IV. – konečná 10-místná celní nomenklatura

Volba je tedy jasná – 4011400000

Při rozkliknutí této podpoložky se dostanete na konec zařazovacího cyklu. Pokud se Vám již nezobrazují další možnosti a Vaše celní nomenklatura má 10 čísel, jste se zařazováním hotovi.

Dodatek k tématu

V tabulce, která se Vám zobrazí, si můžete zadat i kódy zemí původu (při dovozu) a zjistit celní sazby, omezení, zákazy a další pravidla.

Můžete se zde dozvědět, že pokud si budete dovážet nové kaučukové pneumatiky na motocykl, celní sazba je 4,5 %.

 

Napsat komentář

Email nebude zveřejněný.

top