Změny v celnictví 2016

Jak jsme již zmiňovali v posledním příspěvku, počátkem května tohoto roku se změnilo několik celních záležitostí. Níže Vám představujeme některé z nich. V tomto článku také připomínáme to, co změněno nebylo, ale v minulosti se tolerovalo. Nyní se již ale netoleruje.

Změny v celnictví 2016 – Výběr a platba cla

V minulosti byly veškeré zásilky s výší cla do 10 EUR osvobozeny od placení. Toto osvobození se ruší a úhrada cla je povinností i v případě 1 CZK.

Změny v celnictví 2016 – Aktualizace softwarových celních programů

Vzhledem ke změnám většího rozsahu je nutné také aktualizovat celní softwarové systémy. Většinou je to záležitostí IT odborníků, takže deklarantů se toto týká minimálně.

Změny v celnictví 2016 – Předložené dokumenty

Nově je nutno zadávat do JSD i VDD veškeré předložené dokumenty. Samozřejmostí je přidání kódového označení (např.: N380 – obchodní faktura). U předložených písemností, které nenaleznete v seznamu, je nutno zadat číselné označení 9900 – tímto se označí všechny dokumenty neuvedené. Není to úplná novinka, vždy se to takto označovat mělo, ale odpouštělo se případné vynechání. Nyní se nepromíjí a je nutno neopomínat tuto povinnost.

Změny v celnictví 2016 – Plné moci, výpisy z OR atd.

Ulehčení od kancelářské činnosti přináší novinka týkající se zrušení povinností vždy předkládat plné moci, různé výpisy a podobné písemnosti. Pro mnoho deklarantů je to velmi vítané.

Změny v celnictví 2016 – Popisy zboží

V popisech zboží je nutno velmi přesně specifikovat, jakou komoditu dovážíte/vyvážíte. Jednoslovné, nepřesné a matoucí popisy musí být opraveny, samozřejmě má Celní správa možnost takovéto pochybení i pokutovat. Doporučujeme do popisu uvádět i počet kusů a hodnotu zboží.

Kompletní a úplný seznam veškerých aktualit týkajících se CLA naleznete zde:
Clo – aktuality

Napsat komentář

Email nebude zveřejněný.

top